Strategi for bæredygtighed

Med en strategi for bæredygtighed sikrer du dig, at dine produkter og services også efterspørges i morgen. Det gør den fordi den integrerer miljømæssige, sociale, menneskelige og økonomiske mål i én og samme.

Hvordan?

Sammen skræddersyr vi et forløb, der tager udgangspunkt i kerneforretningen, ambitionerne og de interne og eksterne krav og forventninger.

Kom i gang her

Workshops og foredrag

Jeg laver workshops, holder foredrag og faciliterer netværk, der har til formål at inspirere, udfordre og involvere deltagerne.

Temaerne spænder fra “hvordan du bær’ dig selv dygtigt som leder” til “hvordan du får samfundssind ind i kernen af din virksomhed”.

Hvem, hvor og hvordan?

Sammen skræddersyr vi den dag / de timer så det matcher behov og målgruppe. Fysisk eller virtuelt alt efter corona-situationen.

Kom i gang her

Offentlig-privat samarbejde

Vækst gennem strategisk salg og samarbejde med det offentlige

Kom i gang her

Organisationsudvikling

Værdiskabelse gennem ledelses- og organisationsudvikling

Kom i gang her