Bæredygtig strategiudvikling

Med en strategi for bæredygtighed sikrer du dig, at dine produkter og services også efterspørges i morgen. Det gør de fordi du har sikret dig “orden i eget hus”, har konstant blik for at tilpasse dig de nye krav som dine stakeholdere stiller, og sigter efter at dine løsninger ikke bare er gode for bundlinjen, men også for mennesker og miljøet.

Strategienudviklingen tager udgangspunkt i jeres kerneforretning, ambitioner og de krav og forventninger I oplever.

Kom i gang her

Workshops og foredrag om bæredygtige temaer

Jeg laver workshops og holder foredrag, der har til formål at inspirere, udfordre og involvere.

Temaerne spænder fra “7 måder at starte din bæredygtige strategiudvikling” til “5 ledelsesdogmer, der skal hjælpe dig til at udøve bæredygtig ledelse”.

Formålet er at inspirere til at tænke større, mere holistisk, mere langsigtet. Ikke bare fordi det er god business, men også fordi det er det er den innovations- og forandringsdagsorden fremtiden kræver.

Kom i gang her

Offentlig-privat samarbejde

Vækst gennem strategisk salg og samarbejde med det offentlige

Kom i gang her

Organisationsudvikling

Værdiskabelse gennem ledelses- og organisationsudvikling

Kom i gang her