Samtale fremmer forståelsen

Verden kalder på ledere, der kan sætte retning, forstår deres rolle og tager deres ansvar. Jeg hjælper med at styrke bæredygtigheden i din virksomhed, dit lederskab og dig selv.

Min tilgang

Bæredygtigheden er ikke længere til diskussion. Det er blevet alles pligt at sætte bæredygtighed på agendaen – velvidende at den både er fyldt med dilemmaer og faldgrupper.

Ledernes opgave er, at finde sin egen rolle i dagsordenen, for at kunne udnytte de mange muligheder dagsordenen tilbyder, og dermed blive medskabere af den forandring verden kalder på.

For mig er begrebet ”bæredygtighed” blot et andet ord for ”ansvarlighed”, ”medmenneskelighed” og ”langsigtet og holistisk tænkning”. Min anbefaling er, at bruge det ord, der for dig skaber mest handlelyst.
Det er handlelysten jeg ser som min vigtigste opgave inspirere ledere til.

Læs om mine workshops og teaseroplæg, hvor min opskrift til handlekraft er involvering.

Sådan arbejder jeg

Den største barriere for den bæredygtige udvikling er uvidenhed om dagsordenen. Ikke så mærkeligt, for den må siges at være altomfattende – bare se på de 17 Verdensmål. Derfor kalder den på både overblik og indsigt.​

Med de 4 faser skabes der først og fremmest en forståelse for dagsordenen. Altid med udgangspunkt i det videnniveau der findes i virksomheden. Herefter skal ambitionsniveauet sættes i form af en drøm eller en tydelig retning. Så skal I beslutte jer for hvilke indsatser I vil iværksætte, for til sidst at sætte handling bag.

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler om, at at skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø både nu og i fremtiden – samtidig med at den økonomiske bundlinje tilgodeses.

En virksomhed er bæredygtig, når den forholder sig holistisk og tilgodeser alle 3 bundlinjer i sine handlinger: den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.
Det betyder at virksomheder er pådraget et større ansvar end hidtil. Bl.a. rækker deres ansvar i den bæredygtige dagsorden udover egen egne værdikæde, egne KPI-mål og CVR-nummer.

Det stiller krav til nytænkning også omkring resultatopnåelse. I den bæredygtige dagsorden navigeres der også efter resultater, der først synlige på lang sigt – måske først når næste generation har taget over?

Ledere kan med fordel stille sig følgende spørgsmål:

Bæredygtig ledelse

Alt starter og slutter med ledelse. Det gælder også, når det handler om at beslutte og implementere virksomhedens strategi for øget ansvarlighed i hele virksomheden og værdikæden.

Bæredygtig ledelse opleves som være mere vidtrækkende end almindelig god ledelse fordi det – på alle niveauer – kræver opgør med hvordan opgaverne hidtil har været løst. Dagsordenen betyder at dit ledelsesansvar øges markant, så du i højere grad nu end tidligere, personligt forventes at ”walk the talk”.

Den største oplevede udfordring ift. at bedrive bæredygtig ledelse er mangel på viden og usikkerhed på retning. Den afklaring får du gennem at arbejde struktureret med at mestre de tre dogmer – eller færdigheder om du vil- for det bæredygtige lederskab.

Samtalekort

Spørgsmål er ikke bare spørgsmål. For de spørgsmål du stiller er med til at bestemme de samtaler du får.

Sæt bæredygtighed på agendaen gennem spørgsmål, der giver mulighed for, at I får samtaler der tvinger jer til at I forholder jer til de udfordringer, potentialer og dilemmaer dagsordenen indebærer for netop jeres virksomhed.

Samtalen er forudsætningen for, at vi forstår hvor vi selv står, får indsigt i eventuelle uoverensstemmelser, får skabt involvering og  handlingslyst. Derfor starter bæredygtighed med samtaler.

Start samtaler der skaber forståelse og handlelyst!

Jeg oplever at bæredygtighed for mange er ganske stort og komplekst at komme i gang med. Det er baggrunden for, at jeg har udviklet samtalekort, der kan igangsætte samtaler, der skaber viden, forståelse og refleksion og samtidig kan bruges til at drøfte dilemmaer og afdække og prioritere muligheder som dagsordenen giver.

Med samtalekortene bliver I i stand til at starte samtaler og reflektere over de 3 dimensioner som Bæredygtig Ledelse kræver: strategien, ledelse af andre og selvledelse. Med de 248 spørgsmål fordelt på 4 temaer, garanterer jeg, at du og din organisation kommer 360 grader rundt om dagsordenen.

Samtalekortene er produceret i bæredygtige matrialer i samarbejde med KLS Pureprint.

Ydelser

Mit drive ligger i at inspirere og udfordre ledere og organisationer til at flytte sig derhen, hvor de drømmer om. Det forudsætter de ved hvad de vil. Den afklaringsproces hjælper jeg med.

Nedenfor et udsnit af de ydelser jeg tilbyder. Alle ydelser tilbydes som workshops eller foredrag, og tilpasses i omfang, så det matcher jeres behov og ambitioner.
Læs mere om mulighederne og kontakt mig også med forespørgsel på andre ønsker.

Jeg har en involverende, aktivt lyttende og udfordrende tilgang, som jeg oplever skaber engagement og medejerskab. Uanset om det drejer sig om workshops, foredrag eller coaching.

Sara Øllgaard

Om mig

Sara Øllgaard er selvstændig ledelseskonsulent med særligt fokus på udvikling af det personlige og bæredygtige lederskab samt på forretningsudvikling.

Jeg er medstifter, underviser og coach på lederuddannelsen ”Akademiet for Signaturpræstationer”, bestyrelsesmedlem i BibMedia, er strategisk samarbejdspartner m. Lindeblad A/S og Netværksdirektør for ledelsesnetværk i F5.

Herudover holder jeg workshops og foredrag, som også kan bookes via You&X.

Inspirerer og involverer

Jeg er analytisk og hurtig til at sætte mig ind i specifikke faglige udfordringer, og har værktøjer til at facilitere processer der aktivt inddrager, skaber medejerskab og inspirer til handling.

Jeg tilgår udviklingsprocesser som forandringsprocesser. Det gør dem mindre “farlige”, fordi forandringer er noget vi alle kan relatere til.
Min facilitering bygger på aktive læringsprincipper. Derfor er alle workshops og foredrag bygget op omkring involvering. Fordi det både er sjovere og skaber mere læring og medejerskab.

Jeg er uddannet KaosPilot og er Master i Innovation og ledelse, herudover er jeg certificeret coach og teamcoach, og bæredygtig forretningsudvikler.

Her et udsnit af de virksomheder jeg arbejder med:

Mit drive ligger i at inspirere og udfordre virksomheder og mennesker til at flytte sig derhen, hvor de drømmer om. Det forudsætter, at de ved hvad de vil. Den afklaringsproces hjælper jeg dem med ved min nysgerrige og spørgende tilgang.

Sara Øllgaard

Inspiration

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken. Der findes enorme mængder af fantastisk inspiration fra ledere der selv har gået vejen, og værktøjer til selvhjælp. Her nogle af de inspirationskilder jeg anbefaler mine kunder at orientere sig i.

world

Lovgivning / Værktøjer

Skab en bæredygtig forretningsmodel

mic

Podcasts

Lyt dig til inspiration fra ledere, der selv går vejen

news

Analyser / Artikler

Læs dig til andres erfaringer og anbefalinger