SKRÆDDERSY DIN SALGSSTRATEGI TIL DET OFFENTLIGE MARKED

I et strategisk salg til det offentlige forløb hjælper jeg virksomheden med at forstå det offentlige marked, og finde frem til deres Sweetspot. Sweetspot er den unikke position, hvor virksomhedens løsning er en der efterspørges på markedet og skaber merværdi hos en identificeret målgruppe.

Jeg arbejder ud fra business intelligence-tankegangen, hvor jeg hjælper virksomheden med at finde frem til hvilke data der skal indsamles og anvendes om det aktuelle markedet. Det gør jer i stand til at tilpasse jeres løsninger og kommunikation til de aktuelle beslutningstagere og pengekasser. En forudsætning for, at blive taget i betragtning som en professionel samarbejdsparter.

Jeg lægger stor vægt på dialog med aktuelle interessenter og beslutningstager forud for konkretisering af vækstplanen. Markedets kvalificering af jeres løsning er forudsætningen for jeres vækstplan.

Output af et Strategisk salg til det offentlige forløb

  • Indsigt i rammevilkår og efterspørgsel på jeres område
  • Konkretisering af virksomhedens ”sweet spot”
  • Sparring med relevante offentlige interessenter
  • Udvikling af skræddersyet vækstplan
  • Udarbejdelse af eksekverbare kommunikations- og handlingsplaner, der skal sikre fremdrift og overblik

Modellen er det rammeværktøj jeg bruger, for at opnå business intelligence på det pågældende offentlige marked. Med business intelligence mener jeg den markeds- og målgruppeindsigt virksomheden skal opbygge, for at være i stand til at møde markedet og imødekomme efterspørgslen, sammenholdt med virksomhedens interne forudsætninger for at tilgå markedet.

Ring til mig og lad os tage en snak om jeres viden om erfaringer med jeres aktuelle offentlige marked og målgruppekendskab. Herudfra kan vi afgøre, hvordan et forløb skal skræddersys til jer.

Sara Øllgaard

Mobil 4110 8810