Inspiration og dialog

Den offentlige sektor skal hele tiden udvikle sig for at imødekomme nye behov, forventninger, regler og retningslinjer. Det er vilkårene det offentlige agerer under, og udfordringer der kun kan imødekommes, hvis vi gør dem til et fælles anliggende.

Et tæt offentligt-privat samarbejde er en forudsætning for at lykkes med at udvikle nye løsninger, der kan imødekomme udfordringerne.

Mit bidrag er at inspirere til, hvordan vi skaber dialog og etablerer gensidigt forpligtende samarbejder, samt udnytter mulighederne for dialog før, under og efter indkøb. Indkøbsformer, der er med til at sikre, at det offentlige køber nye innovative løsninger, der reelt skaber værdi.