HVEM INSPIRERER DIG TIL UDVIKLING?

HVOR INSPIRERENDE ER DU?

Det spørgsmål mener jeg, at vi bør stille os selv ofte. Og dybt:
Hvordan vil jeg inspirere? / Hvem vil jeg inspirere? / Hvor god en platform har jeg at inspirere fra? / Hvor godt evner jeg at inspirere?

Jeg er netværksdirektør for F5 ledernetværkene:”Personligt lederskab” og “Inspiring Women”. En rolle som jeg tager seriøst, da jeg tror på, at god ledelse udvikles i fællesskab, og at facilitatorrollen er afgørende for, hvor værdifuldt netværket blir.

Hvor mange har ikke oplevet at gå fra et netværksmøde og følt, at vi har spildt en aften? Hvor mødet har været ledet af én oplægsholder med 200 farverige slides uden tid til dialog? -eller hvor tiden er gået med uorganiserede, alen-lange dialoger uden retning?

Omvendt gætter jeg på, at du har oplevet udbyttet stort, når du har været aktivt inviteret til at byde ind. Hvor dialogspørgsmålene har været inspirerende og udfordrende, og har lagt op til, at I aktivt kobler jer nysgerrigt på hinanden.

Savner du at blive inspireret, kan jeg varmt anbefale ledernetværkene: “Personligt lederskab 2” og “Inspiring Women 1” ud: https://f5.dk/project/lederudvikling-ledernetvaerk-personligtlederskab2-saraoellgaard/ 

Sara Øllgaard

Mobil 4110 8810