Bæredygtigforandringsudvikling skaber vækst på mere end en bundlinje

BAGGRUND
Jeg er inspireret hvordan vi omsætter FN’s 17 Verdensmål i en dansk virksomheds kontekst, så de bidrager til at skabe nytænkning i hele virksomhedens værdikæde, herunder forretningsmodellen, produktionen, servicen, logistikken og CSR-relaterede forhold. Nytænkning der fører til udvikling af en langsigtet, strategisk forankret vækststrategi.

FORRETNINGSUDVIKLING OG FORANDRINGSLEDELSE
Jeg har 10 års erfaring med at forretningsudvikling og etablering af offentlige-private partnerskaber fra Væksthus Hovedstadsregionen, har 7 års erfaring fra Røde Kors med etablering af CSR-partnerskaber og med rådgivning i, hvordan partnerskaberne kan understøtte en virksomheds kernefortælling.

Igennem de sidste 2 år har jeg drevet selvstændig konsulentvirksomhed med fokus på bæredygtig ledelse og forretningsudvikling. At ville noget mere på den bæredygtige og ansvarlige dagsorden betragter og tilgår jeg som en forandringsproces. Eneste forskel er, at du kan risikere, at den bæredygtige bundlinje kommer til at få endnu større positiv impact, end du turde drømme om for såvel dine medarbejdere, kunder og leverandører.

LEDERTRÆNING
Jeg er medskaber, underviser og coach på Akademiet for Signaturpræstationer. Akademiet er et 1-årigt ledertræningsforløb fordelt på 6 moduler, hvor vi træner ledere i at præstere mere ansvarligt og mere optimalt – ikke bare til glæde for deres medarbejdere, men med fokus på hele deres liv.

UDDANNELSE
Jeg er uddannet Master i Innovation og Ledelse (LAICS), Kaospilot og Markedsøkonom. Er Certificeret Coach og Team Coach fra CTI og læser pt. “Sustainable business developer”-uddannelsen hos Tania Ellis.

TILGANG
Jeg anvender strategi-. samskabelses- og designtænkende redskaber og metoder der skal sikre, at fokus er på rette sted for at opnå den ønskede forandring. Endvidere er jeg inspireret af Sprint-processer, hvor man på kort tid indsamler tilstrækkelig viden til at udvikle attraktive strategier.

Min facilitering bygger på aktive læringsprincipper og positiv psykologi, der sikrer inddragelse og medejerskab, og når jeg holder oplæg lægger jeg vægt på, at jeg er inspirerende og at mit budskab er ukompliceret og klart.

NETVÆRK
Jeg har et stort netværk indenfor alle brancher, og et skarpt blik for at forbinde specialister og mennesker, der kan lære af og bidrage til hinanden.

SARA SIGER OM SIG SELV…
”Min spidskompetence er at møde virksomheder og mennesker hvor de er, og inspirere og udfordre dem til at flytte sig derhen, hvor de drømmer om. Jeg har en involverende, aktiv lyttende og udfordrende tilgang, som jeg oplever bidrager til at skabe engagement, involvering og medejerskab.

Sara Øllgaard

Mobil 4110 8810