FÅ HJÆLP TIL AT UDVIKLE DIN BÆREDYGTIGE FORRETNINGSPLAN

INDHOLD
Gennem korte sprints eller længere forløb, hjælper jeg virksomheder i gang med at udvikle en bæredygtig forretningsplan, som kan blive en integreret del af strategien. En plan der kombinerer lysten til bæredygtig nytænkning, mulighederne for værdiskabelse, omverdenens/ kundernes krav og behovet for økonomiske rentabilitet.

PROCES
Processen er 4-faset og i hver fase anvender vi håndgribelige værktøjer – herunder McKinseys bæredygtighedsbarometer, verdensmål og Transformationskort  – der hjælper dig med at analysere og fokusere på værdiskabelsen og målsætningen, identificere handlinger og udarbejde handlingsplaner.

UDBYTTE OG VARIGHED
A: En struktureret og skræddersyet proces, der ender ud med en gennemarbejdet plan med prioriterede mål og identificerede handlinger. Processen kan strække sig over flere måneder, hvor vi kigger på hele værdikæden eller et specifikt område.

Forløbet kan involvere medarbejdere og interessenter.

B: En strukturet og kort introduktion til de værktøjer jeg anbefaler at arbejde med, der kan hjælpe jer igang med udviklingen af en bæredygtig forretningsplan. Processen bærer præg af et crash course, der evt. kan suppleres med sparringsmøder.

MÅLGRUPPE OG RAMMER
Forløbene skræddersys til din virksomhed, og tilpasses ønsker, ressourcer og behov. Møder, sparring og workhops kan både holdes fysisk og på ZOOM – eller som kombination.

Kontakt mig så vi kan afstemme hvordan jeg bedst kan bistå din virksomhed med udvikling af din bæredygtige forretningsstrategi.

Se også foredrag for at få baggrundsviden indenfor bæredygtige temaer

Sara Øllgaard

Mobil 41108810