FÅ HJÆLP TIL AT UDVIKLE DIN STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED

INDHOLD
Gennem korte sprints eller længere forløb, hjælper jeg virksomheder med at udvikle en strategi for bæredygtighed. En plan der bygger på lysten til at udvise samfundssind, krav og behov omverden stiller og mulighederne for at udvikle nye rentable forretningsmodeller.

PROCES
Processen er som udgangspunkt 4-faset. I hver fase anvendes håndgribelige værktøjer, der er relevante ift. den enkelte fase. Værktøjerne hjælper med at sætte mål, analysere potentialer og risici, samt identificere handlinger.

Processen er forankret hos ledelsen, som er med hele vejen. Resten af organisationen og interessenterne i hele værdikæden bliver inddraget på forskellige tidspunkter.

UDBYTTE OG VARIGHED
Forløb: En struktureret og skræddersyet proces, der ender ud med en strategi der er gennemarbejdet og indeholder prioriterede mål og handlinger. Processen kan strække sig over flere måneder, og involvere hele eller dele af værdikæden.

Crash course: Kort introduktion til begreber og værktøjer, der kan hjælpe jer med selv at udvikle jeres bæredygtige forretningsplan. Processen bærer præg af et crash course, der evt. kan suppleres med sparringsmøder.

MÅLGRUPPE OG RAMMER
Forløbene skræddersys med udgangspunkt i virksomhedens ambitioner, ressourcer og behov. Møder, sparring og workhops kan både holdes fysisk og på ZOOM – eller som kombination.

Kontakt mig så vi kan tale om hvor I og hvad I ønsker at opnå ved en bæredygtige forretningsstrategi.

Se også foredrag for at få baggrundsviden indenfor bæredygtige temaer

Sara Øllgaard

Mobil 41108810