BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVILING SOM LØFTESTANG TIL VÆKST

INDHOLD
Skab den ansvarlige virksomhed, som du selv ønsker og er være stolt over at være en del af – både på kort og lang sigt.

PROCES

  1. Afdækning og afklaring af baggrunden for ønsket om at ville en mere bæredygtig forretning. Herunder afdækning af interne ønsker og muligheder og eksterne krav fra branchen/leverandører/kunder?
  2. Med afsæt i afdækkede styrker og potentialer identificeres visionen og der vælges fokus gennem fx. blik på SDG-målene, særlige muligheder for certificeringer eller mål for en CSR-strategi.
  3. Evt tilknytning af eksperter, hvis der viser sig behov for viden om fx særlige teknologier, mærkning/certifikater, måling eller andet forud for/som led i strategiudviklingsprocessen.
  4. Udvikling af ny forretningsstrategi og -planer / Must Win Battles, herunder fokus på ledelse af forandringsprocessen og integration af det nye bæredygtige fokus i virksomhedens kernefortælling.

UDBYTTE
En ledet, faciliteret og skræddersyet proces, der tager udgangspunkt i hvor virksomheden befinder sig, og hvilke varige bæredygtige og ansvarlige aftryk de ønsker at sætte.

En strategi med prioriterede mål og identificerede handlinger

Evt. ledelse-og teamudvikling som sideløbende med processer for at sikre forankring og at alle er med i/på forandringsprocessen.

VARIGHED
Alt er muligt. Fra én dages sprint, hvor vi tager hul på  bare et enkelt perspektiv eller mulighed, til en længerevarende proces over flere måneder, hvor der kigges på hele værdikæden og udvikles en ny strategi.

Kontakt mig og lad os tage en snak om jeres behov for inspiration til eller hjælp med jeres bæredygtige fokus.

Sara Øllgaard

Mobil 41108810