OFFENTLIG/PRIVAT SAMARBEJDE – HVORFOR OG HVORDAN?

Det offentlige indkøber til ”os alle sammen”, men det kan være svært at gennemskue for en privat leverandør hvad der efterspørges, hvem der beslutter og hvilke pengekasser der betaler?

UDBYTTE
I får viden om OPS-definitioner, modeller, cases og gode råd ift. hvordan private/offentlige agerer ift. indkøb, indkøbsformer og valg af samarbejdspartnere, og det enorme potentiale der ligger i at samarbejde.
Endvidere får I introduktion til min strategiske salgsmodel som inspiration til hvordan I selv kan arbejde målrettet med udvikling af jeres jeres salgsstrategi.

VARIGHED
1-2 timer

Foredraget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

HVORDAN GØR VI OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TIL EN FÆLLES SAG?

INDHOLD

Dialog er altafgørende, for at det offentlige kan beskrive og indkøbe morgendagens produkter så private kan udvikle det der efterspørges.

Få indblik i, hvordan det private tænker og agerer, hvordan I tiltrækker de ”rigtige” samarbejdspartnere, og inspiration til, hvad I som offentlig part kan gøre for at få offentlig-privat samarbejde til at blive en ”fælles sag”.

UDBYTTE
I får gode råd og metoder til, hvordan I lykkes med at etablere stærke offentlige private samarbejder, som kan udvikle sig til langvarige relationer, og hvor I tør udfordre hinanden og finde løsninger sammen som ingen af parterne havde turde håbe på eller drømme om.

VARIGHED

Foredrag: 1-2 timer.

Oplægget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

Kontakt mig og lad os tage en snak om jeres behov for foredrag og crash course.

Sara Øllgaard

Mobil 4110 8810