OFFENTLIG/PRIVAT SAMARBEJDE – HVORFOR OG HVORDAN?

Det offentlige indkøber til ”os alle sammen”, men det kan være svært at gennemskue for en privat leverandør hvad der efterspørges, hvem der beslutter og hvilke pengekasser der betaler?

UDBYTTE
I får viden om OPS-definitioner, modeller, cases og gode råd ift. hvordan private/offentlige agerer ift. indkøb, indkøbsformer og valg af samarbejdspartnere, og det enorme potentiale der ligger i at samarbejde.
Endvidere får I introduktion til min strategiske salgsmodel som inspiration til hvordan I selv kan arbejde målrettet med udvikling af jeres jeres salgsstrategi.

VARIGHED
1-2 timer

Foredraget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

VERDENSMÅLENE – HVORFOR OG HVORDAN?

Hvad er de 17 Verdensmål, og hvad er baggrunden for dem? Hvorfor er det vigtigt, at vi forholder os til dem, både som virksomheder og privatpersoner?

UDBYTTE
I får inspiration fra cases med virksomheder, der aktivt arbejder med at integrere målene i deres forretning, samt inspiration til, hvordan og argumenterne for selv at arbejde videre med at integrere dem i jeres forretningsstrategi.

VARIGHED
1-2 timer

Foredraget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

Kontakt mig og lad os tage en snak om jeres behov for foredrag og crash course.

Sara Øllgaard

Mobil 4110 8810