HVORDAN GØR VI OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE TIL EN FÆLLES SAG?

INDHOLD
Dialog er altafgørende, for at det offentlige kan beskrive og indkøbe morgendagens produkter så private kan udvikle det der efterspørges.
Få indblik i, hvordan det private tænker og agerer, hvordan I tiltrækker de ”rigtige” samarbejdspartnere, og inspiration til, hvad I som offentlig part kan gøre for at få offentlig-privat samarbejde til at blive en ”fælles sag”.

UDBYTTE
I får gode råd og metoder til, hvordan I lykkes med at etablere stærke offentlige private samarbejder, som kan udvikle sig til langvarige relationer, og hvor I tør udfordre hinanden og finde løsninger sammen som ingen af parterne havde turde håbe på eller drømme om.

VARIGHED

Foredrag: 1-2 timer.

Oplægget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

VERDENSMÅLENE SOM LØFTESTANG FOR BÆREDYGTIG OFFENTLIGT INDKØB

INDHOLD
Alle kommuner og regioner kender til FN’s globale mål. Og de, som også er begyndt at arbejde målrettet med dem, ser store muligheder i at bruge dem til at skabe partnerskaber og vækst lokalt.

UDBYTTE
I får cases med kommuner, der aktivt arbejder med at integrere målene, og I får hul på, og kommer for alvor i gang med at forholde jer til verdensmålene. Herunder hvordan I kan prioritere dem, og bruge dem som løftestang til jeres innovation og som en integreret del af jeres indkøbsstrategi

VARIGHED

Foredrag: 1-2 timer.

Oplægget egner sig også godt til workshop, i det tilfælde kan det forlænges til ½-1 dag.

Kontakt mig og lad os tage en snak om jeres behov for foredrag eller workshop.

Sara Øllgaard

Mobil 41108810