HAVDE JEG KUN ÉT LEDELSESVÆRKTØJ, VILLE JEG VÆLGE DET COACHENDE!

Coaching skaber selvindsigt, refleksion, motivation, og sætter mennesker i stand til at lede sig selv. Derfor er coaching et stærkt værktøj, hvis du oplever at du er gået i stå, har brug for hjælp til at vende en svær situation eller trænger til at blive udfordret.

Jeg er certificeret Co-Active coach og teamcoach, og har stor erfaring med at coache ledere og medarbejdere til ny indsigt, der fører til nye handlinger.

Endvidere underviser jeg ledere i det coachende lederskab, hvor vi træner at stille åbne, oprigtigt nysgerrige og positivt formulerede spørgsmål. Det er ikke en videnskab, men for mange en helt ny måde at bedrive ledelse på. Men måde der betaler sig, hvis målet er motiverede medarbejdere der selv er i stand til at træffe beslutninger.