HVEM SPARER DU MED OMKRING DIN LEDELSE?

Coaching er samtaler om, hvordan du kan udvikle dit lederskab. Det er koncentreret tid til dig, hvor du får mulighed for at vende og blive udfordret ift. aktuelle problemstillinger, reflektere over egen adfærd og handlinger, får perspektiveret udfordringer og inspireres til at prøve dig selv af på nye måder.

Jeg er certificeret Co-Active coach og teamcoach, og har stor erfaring med at coache ledere til at drømme større, sætte sig mere i spil, turde at være mere tro mod egne værdier – og ikke mindst bedre i stand til også at lede sig selv. Eller sagt på en anden måde blive i stand til at “bære sig selv dygtigt”.

Et coachingforløb kan f.eks. foregå over 5 gange, hvor vi hver 3.-6. uge mødes fysisk eller virtuelt. Opstartsmødet er 2 timer, hvor jeg får mulighed for at lære dig at kende og får indblik i hvad du ønsker at få ud af forløbet. På møder taler vi os ind på hvordan jeg bedst vil kunne støtte og inspirere dig til at flytte dig. De efterfølende coachinger er af 1,5-times varighed, hvor du kan forvente, at du fra hver eneste coaching tager nye indsigter med dig, og du til hver gang beslutter dig for, at afprøve nye handlinger.

COACH TRÆNING

Endvidere underviser jeg ledere i det coachende lederskab, hvor vi træner at stille åbne, oprigtigt nysgerrige og positivt formulerede spørgsmål. Det er ikke en videnskab, men for mange en helt ny måde at bedrive ledelse på. Men måde der betaler sig, hvis målet er motiverede medarbejdere der selv er i stand til at træffe beslutninger.