Netværk og coaching

Coaching og netværksledelse

Gamechanger or lifechanger? 

Indhold:

Både den talentfulde sportsudøver og den erfarne leder  har brug for coaching til at udvikle sig. Fordi kravene til dig ændrer sig, udfordringerne forandres, ambitionerne øges, …  Gennem coaching kan jeg hjælpe dig med at du fx bliver styrket i dine valg, får endnu mere udbytte af dine styrker, får hjælp til at ændre perspektiv, større arbejdsglæde eller sætte nye mål.

Jeg er certificeret Co-Active coach og teamcoach, og har mange års erfaring med at udfordre ledere til at bliver endnu bedre udgaver af sig selv – at bære sig selv dygtigt – også til glæde for medarbejdere og omverdenen. 

Hvert forløb er individuelt, men starter altid med et opstartsmøde på 1,5-2 timer, hvor vi lærer hinanden at kende, og jeg får et indblik i dine ønsker til forløbet. De efterfølgende coachingsessions vil være á 75-90 minutter (fysisk el. virtuelt). Mit mål er, at du fra hver session tager nye indsigter og mere energi med dig. Du vil også blive udfordret til at afprøve nye handlinger, som vi diskuterer og analyserer i vores sessioner. 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om  mig som coach: 4110 8810/sol@saraollgaard

Eller ønsker at træne dit lederteam i det coachende lederskab.

Facilitering af netværk eller konferencer

Ønsker du at udvikle dit lederskab gennem sparring med andre ledere?

Jeg leder og faciliterer flere ledernetværk, bl.a. hos F5

Til netværksmøderne kommer der inspirationsoplæg der alle har relevans for ledere. Efter et kort oplæg faciliterer jeg, at deltagerne drøfter, sparrer og reflekterer over temaet. Målet er, at alle går fagligt og personligt berigede for møderne. Det sker hver gang fordi lederne har talt sammen, koblet sig på hinanden og givet sparring på hinandens problemstillinger, og ofte oplever, at de ikke er ene om udfordringerne.

Mangler I en faciliator til et møde, en konference eller en workshop?